Reference
 1. Vietnam’s Crisis of Success in Electricity
 2. Comparing the 1992 UNECE Helsinki Water Convention with the 1997 UN New York Convention on international water-course: harmonization over conflict
 3. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997
 4. PRESIDENT OBAMA’S DEVELOPMENT POLICY AND THE GLOBAL CLIMATE CHANGE INITIATIVE
 5. Cost and Performance Characteristics of New Generating Technologies, Annual Energy Outlook 2017
 6. Philippines: 185 MW of solar farms opened in one day
 7. Pak Beng – The Third Domino in The Series of Mainstream Dams on The Lower Mekong in Laos
 8. Assessment of Power sector reforms in Viet Nam
 9. SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL TRACKING PROGRESS IN ASIA AND THE PACIFIC: A SUMMARY REPORT
 10. PNPCA Overview under the MRC Procedural Framework and the 1995 Mekong Agreement
 11. Implementation of Previous Prior Consultation Processes and Lessons Learnt
 12. World Energy Outlook 2016
 13. Made in Vietnam Energy Plan
 14. How Cheap Can Energy Storage Get? Pretty Darn Cheap | Ramez Naam
 15. FAQs to the MRC Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement process » Mekong River Commission
 16. International Energy Outlook 2016
 17. The World Bank and Dams
 18. China and the Cascading Geopolitics of Lower Mekong Dams
 19. Killing the Mekong, Dam by Dam
 20. PAK BENG HYDROPOWER PROJECT
 21. AN OVERVIEW OF THE RENEWABLE ENERGY POTENTIALS IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM by Dr. Le Anh Tuan
 22. Phát triển điện gió tại Việt Nam: Không thể chần chừ!
 23. ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG: DI CƯ, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM
 24. ALTERNATIVES FOR POWER GENERATION IN THE GREATER MEKONG SUBREGION
 25. SCOE – Society’s costs of electricity: How society should find its optimal energy mix
 26. Forging a new course for the Mekong
 27. Chuyện nước và con người ở Đồng bằng sông Cửu Long
 28. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
 29. With Growth of Coal Power Plants, Vietnam's Future Is Grim
 30. Synthesis Report on Socio-environmental Impacts of Coal and Coal-fired Power Plants in Vietnam
 31. Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia
 32. FACT SHEET COKE OVEN NESHAP
 33. Southeast Asia air pollution deaths could triple, report says
 34. Life-cycle study: Accounting for total harm from coal would add “close to 17.8¢/kWh of electricity generated”
 35. Tính toán mọi chi phí: Lựa chọn phối hợp điện năng hợp lý cho Việt Nam đến 2025
 36. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937:2005 về chất lượng không khí - tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 37. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938 – 1995
 38. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC QIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
 39. Sources of Eutrophication
 40. U.S. GLOBAL CHANGE RESEARCH PROGRAM CLIMATE SCIENCE SPECIAL REPORT (CSSR)
 41. Bao cao tong hop Hoi thao ngay 29.8.2017
 42. Highlights of the Findings of the U.S. Global Change Research Program Climate Science Special Report
 43. The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health
 44. Chuyện về nước và con người ở Đồng bằng sông Cửu Long
 45. The Future of Dams: Viable Options or Stranded Assets?
 46. Analysis of future generation capacity scenarios for Vietnam
 47. ĐBSCL sụt lún và lũ lụt vì sao?
Download
 1. BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THẾ GIỚI 2018
 2. Tây tạng, đã tan vỡ
 3. Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (Full)
 4. Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (Text)
 5. Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (Art)
 6. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng (Full)
 7. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng - Phần 1
 8. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng - Phần 2
 9. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng - Phần 3
 10. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng - Phần 4
 11. 1995 Mekong Agreementand Procedures
 12. Assessment of Basin-wide Development Scenarios
 13. Working Paper on Economic, Environmental and Social Impacts of Hydropower Development in the Lower Mekong Basin
 14. STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM
 15. Planning Approaches for Water Resources Development in the Lower Mekong Basin
 16. Viet Ecology Foundation Press Release February 2016 English
 17. Viet Ecology Foundation Press Release February 2016 Vietnamese
 18. Mekong Delta PLan 2013 by Netherland
 19. The 1999 Mekong River Declaration and Mekong Papers
 20. Mekong Delta Study 2016 DHI HDR Final Project Report
 21. Mekong Delta Study 2016 DHI HDR Vol 1.
 22. Mekong Delta Study 2016 DHI HDR Vol 2.
 23. Sambor Hydropower Dam Alternatives Assessment
 24. BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2016. CHUYÊN ĐỀ: MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
 25. Toxic gas regulations and recommended monitoring
 26. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030 LÀ QUY HOẠCH HỦY DIỆT SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, ĐỔI LẤY KINH TẾ KHÔNG HIỆU QUẢ
 27. Tuyển Tập NHỮNG BÀI VIẾT của GIÁO SƯ Thái Công Tụng
 28. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM
 29. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH BẢN THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA VIỆT NAM
 30. BẢN THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA VIỆT NAM
 31. Khi Trung Quốc hào hứng với thị trường điện Việt Nam
Audio

Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch
Chapter 1: Vân Nam
Chapter 2: Laos PDR
Chapter 3: Cambodia
Chapter 4: ĐBSCL
Chương V: Thay Kết Từ, Câu Chuyện của Dòng Sông