1. Mitigating the Impact of Rapid Urban Development in Vietnam through an Innovative Community-based Engagement Program joint project with Portland State University College of Urban and Public Affair & Vietnam National University of Ho Chi Minh City, Vietnam.
 2. Hanoi-CEO 2005 Scholarship joint project with Vietnam Geo-Sciences Group (www.vngg.net) & Vietnam National University of Ha Noi, Vietnam.
 3. Drinking Wells for Villages joint project with Children Support Association, Texas, USA (www.hytteonline.org).

  VEF - Huyen Gio Linh - Quang Tri
  VEF - Xa Ban Thach - Tinh Kien Giang - QNam
  VEF - Xa Luong An Tra - An Giang

 4. CleanWater Project for Dong Phu Village is underway in research & development stage.
 5. An-Giang University's Environmental Library joint project with An-Giang University's Department of Environmental Science Studies is now in grant submittal process.
 6. BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN - NƯỚC SẠCH XÃ ĐỒNG PHÚ
 7. VEF - Viet Ecology Foundation - tổ chức phi chính phủ với mong muốn nâng cao sự an toàn và trong lành của môi trường và hệ sinh thái việt nam. Thông qua Vicongdong.vn và Chương trình Mầm nhân ái, với ngân quỹ là 1500 USD, VEF mong muốn tài trợ cho 1 nhóm thực hiện ý tưởng xây dựng một cuốn sách mang tên "Năng lượng xanh" cho các em học sinh cấp I và II.

  VEF nhận thấy rằng: vấn đề giáo dục về môi trường xanh, tiết kiệm năng lượng rất cần thiết cho các em học sinh với phương châm "Trăm năm trồng người" để hy vọng vào một thế hệ tương lai phát triển bền vững.

  Chính vì vậy mà VEF muốn viết 1 tập sách nhỏ mang tên "Năng lượng xanh" với những nội dung và yêu cầu (như trong file đính kèm). Tất nhiên, nội dung và ngay cả tên sách có thể thay đổi trong quá trình hoàn thiện để phù hợp và tối ưu nhất.

  Sau đó, các kiến thức trong tập sách sẽ được giới thiệu thí điểm ở một vài trường học để các em học sinh được tiếp nhận các tri thức mới về vấn đề này.

  Với ngân quỹ là 1500 USD, VEF mong muốn tài trợ cho 1 nhóm thực hiện ý tưởng nói trên.

  Các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể liên hệ thêm thông tin chi tiết qua địa chỉ: Chuongtrinhmamnhanai@gmail.com, điện thoại 0936.262.747 (Mr.Hưng)

  @ Các bạn nhớ tải tài liệu đính kèm! Tải tài liệu

 8. Học bổng "CÂY XANH HÀ NỘI"