Call on President Obama to help Mekong People Save the Mekong: Climate Change/Development

Mr. President,

You have put forwards the Global Climate Change Initiative for the world that “The US Administration focused adaptation finance on improving the dissemination of information to help identify the greatest vulnerabilities to climate change, creating governance systems that are inclusive, transparent, and responsive to the needs of their constituents, and implementing climate solutions that are locally appropriate and increase resiliency of the world’s most vulnerable populations.”

You have the mandate of US Congress Resolution S.Res.227 to act for the Mekong. You already directed the US Governent to assist them through the Lower Mekong Intitative. Please tell the Mekong People that their voice is not ignored, that you will urge the Mekong Governments: Listen to and Answer their People, protect the Tonle Sap and the Mekong Delta from the Chinese led reckless hydropower reservoir operation and unsustainable development. Your trip will be a historic event of global significance, an opportunity to set the path to save the livelihoods for millions poor Mekong people. They need a champion for their cause and we hope you will be that champion...

Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Ngày 11, tháng 11, năm 2012

Thân gởi Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Chúng tôi là những người Việt từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến sự phát triển bền vững, bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sống và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chúng tôi nhiệt thành ủng hộ kiến nghị bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên các bạn đã khởi xướng với những dữ kiện và luận điểm hết sức thuyết phục. Chúng tôi muốn góp thêm một số ý kiến với các bạn, hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ quan tâm và quyết định ngưng xây dựng hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì các tác động nguy hại của chúng đối với Cát Tiên, một di sản môi sinh và văn hóa hiếm quý của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Xây thêm hai đập thủy điện trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Cát Tiên là vi phạm Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam và vi phạm sự cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ vùng ngập nước Ramsar cho khu phức hợp Bầu Sấu và khu dự trữ sinh quyển (Biosphere Reserve). Đó là chưa nói đến việc hủy hoại môi trường VQG Cát Tiên có thể là nguyên nhân khiến UNESCO không công nhận VQG Cát Tiên là Di sản quốc tế, Di sản văn hóa Óc Eo và Không gian văn hóa Cồng Chiêng.

Lợi ích kinh tế từ thủy điện không xứng đáng với thiệt hại và tai hại có thể xảy ra. Phá rừng là đi ngược lại với trào lưu thế giới vì mất đi lợi nhuận rừng có thể đem lại từ cơ chế REDD (Reduced Emission from Deforestation and Degradation).

Tổng số diện tích rừng mất vĩnh viễn dành cho hai nhà máy thủy điện ĐN 6 và ĐN 6A là 3.200.000 mét vuông. Theo báo cáo ĐTM tổng số ngân quỹ dành ra để trồng lại rừng và nuôi thú vật trong mười năm là 95 tỉ VND chỉ tương đương 1% vốn đầu tư, vỏn vẹn là 14 cents US cho mỗi mét vuông mỗi năm. Tài nguyên môi sinh và di sản quốc gia sẽ bị đánh mất trong cuộc trao đổi hoàn toàn không tương xứng so với các lợi ích đầu tư thủy điện.

Các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2, 3, 4, 5 ở trên và Trị An cuối nguồn đã tận dụng 90% tiềm năng thủy điện của sông Đồng Nai. Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn tồn tại được là nhờ vào khúc sông còn sót lại nằm giữa các nhà máy này. Dự án Đồng Nai 6 và 6A sẽ chiếm lấy thượng nguồn Cát Tiên và thay đổi chế độ thủy văn, chu trình ngập lụt, hủy diệt môi trường sống còn lại trong lưu vực. Các con đường mới sẽ làm đi vào đập sẽ khiến nạn phá rừng tăng lên và việc đánh bắt thú hoang tàn khốc hơn.

Cát Tiên là kho tài nguyên hiếm quý cuối cùng còn sót lại của lưu vực Đồng Nai, một kho sinh quyển giá trị bất khả xâm phạm của Việt Nam và cả nhân loại không thể bị hy sinh vì 212 MW, số năng lượng thủy điện này có thể có được bằng cách tiết kiệm hoặc sử dựng năng lượng hiệu quả hơn không cần thêm nhà máy mới.

Chúng tôi nhận định rằng đã đến lúc chính phủ cần rút kinh nghiệm về các thiệt hại và tai họa từ các chương trình phát triển thủy điện không bền vững. Các đập A Vương, Sông Tranh 2 và Dakrong chắc chắn đã được chính phủ cứu xét và châp thuận là đúng tiêu chuẩn, nhưng trong thực tế, tất cả đã gây ra tai họa và không an toàn. Do đó, chính phủ cần quyết định ngừng mọi kế họach khai thác các dự án thủy điện mới, để tập trung nỗ lực thẩm định lại các đập đã xây và toàn diện các tiêu chuẩn thủy điện hiện có. Cần xét lại tiêu chuẩn báo cáo tác động môi trường, khả thi, thiết kế, xây dựng, điều hành, kiểm tra, bảo trì nhà máy và kiến trúc đập để bảo đảm an toàn cho dân cư hạ lưu và giảm thiểu các tác động môi sinh của thủy điện.

Chính phủ nên dứt khoát loại bỏ những dự án chỉ có lợi ích riêng cho những nhóm đầu tư tham lam đang hủy hoại tài nguyên quốc gia và gây thiệt hại to lớn về tài sản và cuộc sống an toàn của người dân. Đây là trách nhiệm của chính phủ cần được thể hiện trước nhân dân và lịch sử.

Chúng tôi đã nghe tiếng kêu cứu cho Cát Tiên của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên. Với hàng ngàn chữ ký khắp thế giới, rừng quốc gia Cát Tiên và di sản văn minh Óc Eo và văn hóa Cồng Chiêng sẽ không bị hy sinh trong thầm lặng.

Cùng với nhiều người và nhiều giới quan tâm, chúng tôi ký tên dưới đây.

Trân trọng,

Danh sách chữ ký đến ngày 11, tháng 11, năm 2012:
1. Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management Consultant France
2. Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins University USA
3. Mai Nghiêm, M.Sc., Biologist Canada
4. Ngô Minh Triết, P.E., Structural Engineer USA
5. Ngô Thế Vinh, M.D., Writer USA
6. Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Department of Aerospace Engineering, University of Liège Belgium
7. Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSW Australia
8. Nguyễn Phạm Điền, Independent Researcher Australia
9. Nguyễn Thái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de Paris France
10. Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation USA
11. Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South Wales Australia
12. Phạm Xuân Yêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VI France
13. Thái Văn Cầu, M.S., Space System Specialist USA
14. Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology Foundation USA
15. Trương Phước Trường, Honorary Professor, The University of Sydney Australia
16. NguyễnThị Hải Yến, Ph.D. Engineering, Environment Ecology Germany
17. Phan Hoàng Đồng, Ph.D, Forestry Germany

Chú Thích:
1. Lá thư này thuộc về các chữ ký trong danh sách ghi trên.
2. Danh sách này sẽ được tiếp tục cập nhật khi có thêm chữ ký.

Địa chỉ liên lạc chung của lá thư:
Thư Ủng Hộ Cát Tiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

Supporting Letter for the Petition to Save Cat Tien by the Love & Save Cat Tien National Park Group in Vietnam

November 11, 2012

Dear Love & Save Cat Tien National Park Group,

We the undersigned, Vietnamese from around the world, are concerned for the sustainable development of our country, the preservation of its cultural heritage, the protection of its environment and the conservation of its natural resources. We wholeheartedly support your Petition to save Cat Tien National Park with its very convincing arguments.

We would like to contribute a few additional thoughts, in the hope that the Government of Vietnam will be persuaded to cancel the Dong Nai 6 and Dong Nai 6A hydropower projects in view of the adverse impacts they would have on Cat Tien National Park, a rare and precious ecological and cultural heritage for Vietnam and the world.

The construction of these two additional hydropower plants within the strictly protected zone of Cat Tien National Park would be a violation of Vietnam’s Law for the Protection of Biodiversity and of the Ramsar Convention on Wetlands regarding the Bau Sau (Crocodile Lake) Wetlands and Biosphere Reserve. These dams would also undermine the case for Cat Tien National Park to be recognized by UNESCO as a World Heritage, together with the Oc Eo Cultural Heritage Site and the Space of Gong Culture.

The potential benefits of the two hydropower projects do not justify their cultural, environmental and social costs. The deforestation they would cause goes against the current international trend of achieving economics and conservation benefits by using the REDD (Reduced Emission from Forest Destruction and Degradation) mechanism.

An area of 3,200,000 square meters of forests would be permanently lost. According to the project environmental impact assessment report, the total budget set aside for forest restoration and wild life preservation will be VND 95 billions or just 1% of total investment, equivalent to 14 US cents per square meter per year. The ecological loss would hugely outweigh the economic benefits.

It is important to point out that 90% of the total hydropower potential of the Dong Nai river has already been exploited by the DN 2, 3, 4, 5 and Tri An dams. Cat Tien National Park is the last forest area left unexploited between them. The proposed locations for DN 6 and DN 6A are immediately upstream of Cat Tien and the reservoir operation would alter the hydrological regime and the flood cycles, destroying the ecological environment of Cat Tien. The proposed new access roads to these dams and reservoirs would provide easy access for illegal loggers and poachers.

Cat Tien National Park is the last surviving native forest in the Dong Nai river basin after three decades of hydro development. It represents an ecological treasure for Vietnam and the world. Cat Tien should not be sacrificed for 212 MW of hydropower, which could be easily recovered by more efficient energy usage.

The Vietnamese government should draw lessons from the failure of previous hydropower projects due to unsustainable development methods. Projects such as A Vuong, Song Tranh and Dakrong must have been determined to have met national standards, yet they have all turned out to be dismal failures, causing safety problems and disasters for the people. A national moratorium should be issued on all dam construction and all existing dams should be subjected to safety inspection and re-certification. It's time to reassess and update the national standards for EIA, design, construction, supervision, operation, maintenance and monitoring of the dams to protect the people living downstream and minimize the environmental impacts of hydropower development.

The government should prevent any projects that only benefit self-interest groups seeking to profit from the destruction of national resources while putting people’s lives and properties in danger.

Your call to save Cat Tien has been heard worldwide. Your petition, which has gathered thousands of signatures, will ensure that Cat Tien National Park, together with Oc Eo’s Cultural Heritage and the Space of Gong Culture, will not be silently destroyed.

Respectfully,

List of Signatures November 11, 2012:
1. Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management ConsultantFrance
2. Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins UniversityUSA
3. Mai Nghiêm, M.Sc., BiologistCanada
4. Ngô Minh Triết, P.E., Structural EngineerUSA
5. Ngô Thế Vinh, M.D., WriterUSA
6. Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Department of Aerospace Engineering, University of LiègeBelgium
7. Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSWAustralia
8. Nguyễn Phạm Điền, Independent ResearcherAustralia
9. Nguyễn Thái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de ParisFrance
10. Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology FoundationUSA
11. Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South WalesAustralia
12. Phạm Xuân Yêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VIFrance
13. Thái Văn Cầu, M.S., Space System SpecialistUSA
14. Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology FoundationUSA
15. Trương Phước Trường, Honorary Professor, The University of SydneyAustralia
16. NguyễnThị Hải Yến, Ph.D. Engineering, Environment EcologyGermany
17. Phan Hoàng Đồng, Ph.D, ForestryGermany

Notice:
1. This letter belongs to the signatories listed above.
2. The letter may be updated with new endorsements.

Contact for the Letter:
Support CátTiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

His Excellency Pich Dun
Interim CEO
Mekong River Commission
PNCPA Process Submittal
Petition on Xayaburi Dam

Your Excellency:

Next week, the governments of Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam will meet to decide whether to build the first dam on the lower Mekong mainstream – the Xayaburi Dam. This dam would devastate the river’s rich fisheries and directly impact millions of people.

The consultants to the Mekong River Commission recommended in the 2010 Strategic Environmental Assessment that no dam should be constructed for 10 years and more study is needed. International scientists from around the also agree that dam on the lower Mekong mainstream would damage the Mekong river’s rich biodiversity.

The Viet Ecology Foundation as an international NGO would like to submit this letter to the Mekong River Commission to urge the Lao government to put the plan to build the Xayaburi dam on hold for 10 years according to the 2010 SEA report.

Sincerely,
sign
Long P. Pham, P.E.
VEF Chairman

Submitted to:

Mr Surasak Glahan,
Communication Officer (Office of the Secretariat in Vientiane)
Tel: +856 21 263 263, Ext. 4702
Email: Surasak@mrcmekong.org
   And
Ms Tiffany Hacker, Communication Officer (Office of the Secretariat in Vientiane)
Tel: +856 21 263 263, Ext.4703
Email: Tiffany@mrcmekong.org

STOP ANOTHER HUNGARIAN ENVIRONMENTAL CATASTROPHE IN CENTRAL HIGHLANDS OF VIETNAM

Let’s protect the safety and livelihood of 14 million people living in the Central Highlands and Dong Nai river basin of Vietnam

The Viet Ecology Foundation has launched an online petition for concerned world citizens to join Professor Nguyen Hue Chi, the co-founder of the Bauxite Vietnam website and several thousands of Vietnamese citizens, scholars, scientists, and environmentalists to call for the Government of Vietnam to stop the mining projects in the Central Highlands of Vietnam.


The Central Highlands of Vietnam is known to have 5.4 billion tons of bauxite reserve base or the world’s third largest; if the extraction project is not stopped, its total caustic mud generated would reach 90 million cubic meters. This caustic mud would be stored in reservoirs at an altitude hundreds of meters above sea level, subjected to 2.5 meter annual rain fall, flash floods and over 14 million basin residents.

Vietnamese scholars and scientists believe the $15.6 Billion Mining Project in Central Highlands of Vietnam is economically, technically and environmentally unsound; it does not include all social and long term environmental costs and does not address the transportation system. In addition, the World Intangible Cultural Heritage Gong Culture of the Central Highlands of Vietnam, the traditional and sustainable agriculture of the Dong Nai river basin people would be gravely endangered by this project.

For more information please contact Long Pham (949) 309-7767 Email: longpp@vietecology.org

Hãy tránh thảm họa Hung Gia Lợi tái diễn tại Tây Nguyên Việt Nam

Hãy bảo vệ an tòan và sinh kế của 14 triệu cư dân Tây Nguyên và đồng bằng sông Đồng Nai Vịệt Nam

Hội Sinh Thái Việt đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến cho công dân thế giới để quan tâm và cùng Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đồng sáng lập của trang mạng Bauxite Việt Nam và hàng ngàn công dân Việt Nam, các học giả, các nhà khoa học, và môi trường kêu gọi Chính phủ Việt Nam dừng ngay các dự án khai thác mỏ tại Tây Nguyên, Việt Nam.


Tây Nguyên của Việt Nam được biết có 5,4 tỷ tấn, trữ lượng bauxite lớn thứ ba trên thế giới; nếu các dự án khai thác mỏ không dừng lại, tổng số bùn có chất kiềm cao sẽ thải ra là 90 triệu mét khối. Số bùn này sẽ được lưu trữ trong hồ chứa ở cao độ hàng trăm mét trên mực nước biển, hứng chịu đến 2,5 mét mưa, lũ càn quét hang năm và đe dọa 14 triệu cư dân Tây Nguyên và lưu vực.

Các học giả Việt Nam và các nhà khoa học cho rằng dự án 15,6 tỷ USD khai thác mỏ tại Tây Nguyên của Việt Nam là không khả thi về kinh tế, không an tòan cho môi trường và áp dụng công nghệ lỗi thời; tính tóan phí tổn đã không bao gồm tất cả các chi phí dài hạn của xã hôi, suy thoái tài nguyên môi trường và không kể đến hệ thống giao thông vận tải cần thiết. Ngoài ra, dự án này đe dọa nghiêm trọng đến di sản văn hóa Gồng Chiêng (UNESCO đã công nhận của Việt Nam), lẫn nền nông nghiệp truyền thống bền vững của người dân Đồng Nai.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với Long Pham (949) 309-7767 Email: longpp@vietecology.org

Call for Hydropower Dam Safety Reassessment
www.gopetition.com/online/30896.html

We the undersigned wholeheartedly support the Chinese scientists and scholars’ petition and wish to join them in putting forward this petition again for the Chinese people overseas, the concerned Southeast Asian people living downstream of the Yunnan seismic faults and giant dams, the concerned world citizens on behalf of the millions people and their descendants - that the Chinese should set up a joint investigation team, which would include experts and scholars who have done long-term research in this field of study, to carry out the following tasks as soon as possible:

  1. Re-examine the seismic intensity originally set for each of all large-scale hydro dams in the southwest of China;

  2. Re-examine the risks posed by the cascades of dams and reservoirs to the downstream areas in the event of earthquakes;

  3. Conduct further studies to determine the risk that reservoirs could induce seismic activity (RIS) in geologically unstable regions;

  4. Make public the results of the re-examination and information generated;

  5. Prepare special emergency plan for the regions, where hydro dams have already been built, based on the conclusions obtained by the joint investigation team; and, at the same time, make necessary adjustments to official plans to massively and intensively develop southwest China’s water resources and construct cascades of hydro dams throughout rivers in southwest China in keeping with the principles of planning and environmental assessment.

  6. Temporarily suspend the approval of big hydro dams in geologically unstable areas in southwest China before carrying out all the above tasks.