JUSTICE > Worldwide Environmental Lawsuits
Lo ngại nhà máy giấy Lee & Man "bức tử sông Hậu"
pic Phóng viên Thanh Vân đã tìm hiểu rất thấu đáo về các tác động có thể có từ nhà máy giấy "khủng" bên bờ sông Hậu, đặt những câu hỏi cho dân chúng bày tỏ quan tâm, cho chuyên gia khoa học giải thích. Phóng sự này đã mang ra ánh sáng công luận những sai lầm thiếu sót trong việc thực hiện, nghi vấn về kỹ thuật, khả thi về kinh tế và rõ nhất là sự yếu kém của guồng máy và trình độ quản lý và mâu thuẫn lợi ích ngay trong quy trình.