ENVIRONMENT > Oceans & Rivers
FROM A MEKONG DELTA THREATENED BY SALINIZATION TO THE CARLSBAD DESALINATION PLANT – THE LARGEST OF ITS KIND IN THE UNITED STATES
pic Twenty seven years ago, since 1993, following the recommendation initiated by the United Nations Conference on Environment and Development / UNCED held in Rio de Janeiro, Brazil [1992], the United Nations chose March 22 each year as the World Water Day
Cảnh báo về cái chết của một dòng sông!
pic Ngày 15/6/2018 người dân bắt được cá lăng nặng hơn 100kg trên sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp (1), rồi ngày 15/5/2019 ngư dân Bến Tre bắt được cá heo nước ngọt (2), và ngày 21/12/2019 lại bắt được cá tra dầu nặng 230Kg tại An Giang (3).
Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây<br/> THUỶ ĐIỆN LUANG PRABANG THÊM MỘT THẢM HOẠ MÔI SINH CHO ĐBSCL VIỆT NAM VÀ LƯU VỰC
pic Chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết hạn tiến trình Tham khảo Trước [10/ 2019 –4/ 2020] cho dự án Luang Prabang. Nếu không có hành động tức thời và chuyển biến quyết liệt từ phía Việt Nam, lễ động thổ - ground breaking khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra vào tháng 4/2020. Đó sẽ là một ngày tang tóc cho toàn thể 20 triệu cư dân 13 tỉnh Miền Tây
Công ty Quốc doanh PV Power Dám Tàn phá Châu thổ Mê Kông
pic Dự án Luang Prabang tiên liệu sẽ là một thảm trạng chính trị của Việt Nam, trừ khi có sự xét lại vào giờ cuối. Chính nhóm lãnh đạo Việt Nam cho phép dự án này tiến hành. Khi bị chất vấn, đại diện Việt Nam đề cập đến việc phải tôn trọng ràng buộc quốc tế, và có thể thật, PetroVietnam đã có thoả hiệp với Lào vào năm 2007.
Giải pháp cho xung đột nguồn nước trên dòng Mê Kông
pic Tính chất và mức độ ảnh hưởng của xung đột về sử dụng nguồn nước sông Mê Kông khiến người ta ví nó như một biển Đông thứ hai. Nhưng vấn đề là làm sao giải quyết những tranh chấp đó?
MẶT TRỜI TRÊN BIỂN HỒ CỨU DÒNG MEKONG
pic Bài phân tích ngắn gọn này đưa ra một giải pháp thay thể thủy điện bằng việc xây dựng một trang trại điện mặt trời nổi trên mặt Biển Hồ ở một quy mô đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng với giá rẻ ngang hàng cho Campuchia.
Did Vietnam Just Doom the Mekong?
pic The recent decision by a Vietnamese oil company, Petrovietnam, to invest in a huge dam close to the much-loved World Heritage Site in Luang Prabang, Laos, has caused confusion and dismay for many Mekong experts, civil society groups, and some government officials in Hanoi.
THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG TRÊN VÙNG ĐỘNG ĐẤT BẮC LÀO VÀ THẢM HỌA VỠ ĐẬP DÂY CHUYỀN
pic Lào bắt đầu cho vận hành đập Xayaburi 1260 MW, là con đập thủy điện dòng chính đầu tiên trên sông Mekong của Lào. Đối với toàn thể cư dân trong lưu vực sông Mekong thì đây là một tin chấn động, giữa lúc khúc sông Mekong không xa đập Xayaburi gần như cạn kiệt
THE LUANG PRABANG HYDRO-DAM ON AN EARTHQUAKE ZONE IN NORTHERN LAOS AND THE RISK OF A SERIES OF DAM BREAKDOWNS
pic 10.29.2019: The first day in operation of the Xayaburi Dam. On that date, the Lao government kick started the turbines of the Xayaburi Dam (1260 MW), its first hydroelectric dam on the Mekong River’s mainstream. At the time, when the Mekong River’s section near the dam was almost being drained dry this event represented an earthshaking news to the inhabitants of the Mekong River Basin
Letter addressed to the 92 Deputies representing the 13 provinces of the Mekong Delta in the National Assembly <br/> LUANG PRABANG HYDROELECTRIC DAM ANOTHER ECOLOGICAL DISASTER TO ITS BASIN AND THE MEKONG DELTA IN VIETNAM
pic Only three months are left, before the Prior Consultation Phase [10/ 2019 –4/ 2020] for the Luang Prabang Project comes to an end. If no immediate action or drastic change in the position of Vietnam is taken, the ground breaking ceremony for the construction of the Luang Prabang Dam will take place in April of 2020. That would be a day of mourning to all the 20 million inhabitants of the 13 provinces in the Mekong Delta
Nhiệt điện than và nguy cơ với thủy sản
pic Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (tổ chức khoa học - công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa có nghiên cứu “Phân tích chi phí, lợi ích của kịch bản năng lượng dưới góc nhìn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
Vietnam Utility Dares Mekong Devastation
pic Inertia and the inherent tone-deafness of an authoritarian regime have set Vietnam on a course toward economic and political disaster. It is not too late, however, for the ruling party’s top leaders, the Politburo, to disavow support for state-owned PetroVietnam’s plans to build a huge dam on the Mekong River.
Năng lượng mặt trời sẽ nổi trên sông Mê Kông?
pic Trong khoảng hơn hai thập kỷ, nhiều đợt báo động đã nổi lên trên đồng bằng sông Cửu Long. Nó đang chịu tác dồn dập bởi biến đổi khí hậu, bởi sự phát triển ồ ạt của các đập thượng nguồn, bởi các tập quán canh tác không bền vững và không phù hợp, bởi lòng tham và quyết tâm chính trị. Sự trừng phạt mà đồng bằng này đang gánh chịu đã được báo cáo rõ ràng, đầu tiên là trong các bài nghiên cứu học thuật, kế đó là trong các ấn phẩm chuyên ngành và lời kêu gọi của các tổ chức phi chính phủ.
LAOS’ “ENCROACHMENT” THE LUANG PRABANG DAM PROJECT – A CHALLENGE TO VIETNAM
pic On October 29, 2019 Laos kickstarted the operation of the Xayaburi Dam to be followed soon afterward by that of the Don Sahong Dam. Those two hydroelectric dams that straddle the Mekong’s main current also represent a bone of contention for the countries downstream of Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam
The Great Walls On Mekong: Dams Of Fate
pic Dams have dealt a blow to the flora and fauna of the Mekong—and the people who depend on it for a living. These lyrics are learned by heart by the people of the Mekong’s Nine Dragons Delta in my home country of Vietnam, from the song, “Spring has arrived on the river Mekong.” Indeed, the Mekong River—the tenth largest river hosting the second largest biodiversity in the world—is a gorgeous natural treasure that six countries on the Asian continent are blessed with.