NGÔ THẾ VINH

Ngo The Vinh, a physician and writer, was deeply concerned, over the last 15 years, about the disastrous impacts caused by the unsustainable exploitation of the Mekong River, especially the building of hydroelectric dams. To have first-hand information of the issue, he made several fact-finding trips to China and the four countries in the Lower Mekong. As a result, he authored many articles and books on this topic. His most recent book, Mekong – The Occluding River, can be summarized as “part history, part travelogue and part environmental treatise” that outlines the myriads of threats facing the Mekong River and Mekong Delta. According to his view, the construction of dams on the Mekong main stream is an irreversible process. The crux of the problem is to come up with an optimal and sustainable development plan that will attain this dual objective: first, to minimize the detrimental impacts on the people and/or the environment of the region; and second, to bring about the economic as well as social benefits that can be derived from the generation of hydroelectricity.

In this first of a three-part article, the author offers a broad introduction to two bold initiatives for a better development of the Mekong Delta: (1) the conversion of the Đồng Tháp Mười and Đồng Cà Mau large depressions into two natural lakes to retain sweet water and (2) a megaproject to build a strategic seawall also serving as an “East Sea Highway” to check the infringement of sea water.

Ngo The Vinh, currently residing in Southern California, is a board certified internist and staff physician at a Long Beach Medical Center.

Author’s publications:

Books:
1/ The Green Belt, Ivy House 2004
2/ The Battle of Saigon, Xlibris 2007
3/ The Mekong - The Occluding River, iUniverse 2010

 1. MÙA XUÂN VÀ CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG
 2. NỬA THẾ KỶ 1957 - 2007 TỪ ỦY BAN TỚI ỦY HỘI SÔNG MEKONG
 3. MEKONG 2009<br> DÒNG SÔNG CÂM NÍN<br> MỘT TRUNG QUỐC ĐI SAU VỀ TRƯỚC
 4. PHÁ GHỀNH THÁC/ MỞ RỘNG LÒNG SÔNG/ HỦY HOẠI SINH CẢNH: NGUỒN CÁ SÔNG MEKONG ĐANG CHẾT DẦN
 5. NHỮNG CON ĐẬP LAN THƯƠNG* TRÊN VÙNG ĐỘNG ĐẤT VÂN NAM
 6. HAI DÒNG SÔNG KẾT NGHĨA MEKONG – MISSISSIPPI NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT
 7. SINH CẢNH TOÀN CẦU VÀ NHỮNG CON ĐẬP “MADE IN CHINA”
 8. THỦ TƯỚNG HUN SEN VỚI THẢM HỌA MÔI SINH LỚN NHẤT KHI “TRÁI TIM BIỂN HỒ” NGƯNG ĐẬP
 9. THE MEKONG AND MISSISSIPPI SISTER-RIVER PARTNERSHIP Similarities and Differences
 10. PRIME MINISTER HUN SEN AND THE WORST ECOLOGICAL DISASTER WHEN “THE HEART OF THE TONLE SAP” CEASES TO BEAT
 11. MEKONG-CỬU LONG 2011<br> NHÌN XA NỬA THẾ KỶ TỚI
 12. Global Ecology And the “Made in China” Dams
 13. MEKONG – CỬU LONG 2011<br> A LOOK FORWARD <br> INTO THE NEXT HALF CENTURY
 14. MEKONG – THE OCCLUDING RIVER
 15. MEKONG-CỬU LONG 2011NHÌN XA NỬA THẾ KỶ TỚI [2]<br> PHÁC THẢO DỰ ÁNĐÊ BIỂN ĐA DỤNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br> A POSSE AD ESSE / TỪ KHẢ NĂNG TỚI HIỆN THỰC
 16. A SUMMARY THE MULTI-PURPOSE SEA DYKE - THE MEKONG DELTA <br>A POSSE AD ESSE – FROM POSSIBILITY TO REALIZATION
 17. TỪ CON ĐÊ BIỂN ĐA DỤNG NGĂN MẶN TỚI CÁC HỒ CHỨA NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 18. FROM THE MULTI-PURPOSE SEA DYKE TO THE FRESH WATER RESERVOIRS IN THE MEKONG DELTA
 19. NGÀY MỚI TRÊN SÔNG IRRAWADDY<br>Từ Con Đập Myitsone Tới Chuỗi Đập Sông Mekong
 20. A NEW DAWN ON THE IRRAWADDY: <br> From the Myitsone Dam to the Series of Dams on the Mekong
 21. XAYABURI: CON CỜ DOMINO<br> TRONG CHUỖI ĐẬP MEKONG HẠ LƯU
 22. XAYABURI: THE FIRST DOMINO IN THE SERIES OF MAINSTREAM DAMS IN THE LOWER MEKONG BASIN
 23. Hội Nghị Siem Reap <br> Một Thỏa Hiệp Mong Manh [08-12-2011] <br> Cho Dòng Chính Mekong Không Nghẽn Mạch
 24. The Siem Reap Meeting <br> A Fragile Agreement [12-08-2011] <br> for the Free Flowing of the Mekong’s Mainstream
 25. SÔNG MEKONG TRƯỚC NGUY CƠ 2012 VỚI “TINH THẦN MEKONG” LƯU VỰC CHÚNG TA CÙNG PHÁT TRIỂN
 26. THE MEKONG RIVER AT RISK 2012 <br> WITH THE “SPIRIT OF THE MEKONG” <br> WE WILL TOGETHER DEVELOP THE BASIN
 27. NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2012<br> VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC LƯU VỰC SÔNG MEKONG
 28. THE WORLD WATER DAY 2012<br> AND THE FOOD SECURITY IN THE MEKONG BASIN
 29. LƯU VỰC SÔNG MEKONG<br> ĐỊA BÀN THÁCH ĐỐ CỦA HOA KỲ
 30. THE MEKONG BASIN A CHALLENGING NEIGHBORHOOD FOR THE U.S
 31. SÁNG KIẾN HẠ LƯU MEKONG 2020 VÀ MỘT HỌC VIỆN MEKONG TRÊN ĐẤT LÀO
 32. THE LOWER MEKONG INITIATIVE 2020 AND A MEKONG INSTITUTE IN LAOS PDR
 33. LỄ ĐỘNG THỔ ĐẬP XAYABURI<br> MỘT NGÀY ẢM ĐẠM <br> TRÊN SÔNG MEKONG VÀ ĐBSCL
 34. LAOS PDR BREAKS GROUND <br> FOR XAYABURI DAM <br> A TRAGIC DAY FOR THE MEKONG RIVER <br> AND MEKONG DELTA
 35. XAYABURI MỘT NĂM SAU: <br> DON SAHONG CON ĐẬP DÒNG CHÍNH <br> THỨ HAI CỦA LÀO
 36. XAYABURI – ONE YEAR LATER:<br> DON SAHONG – THE SECOND MAIN STREAM DAM IN LAOS
 37. THÔNG TIN 2014 <br> NHỮNG CON ĐẬP DÒNG CHÍNH SÔNG MEKONG
 38. UP TO DATE 2014<br> THE MAINSTREAM DAMS ON THE MEKONG
 39. HAI CỰC CỦA SỰ HUỶ HOẠI <br> TỪ NUOZHADU TỚI DON SAHONG<br> SÔNG MEKONG TRƯỚC NGUY CƠ
 40. THE TWO POLES OF DESTRUCTION FROM NUOZHADU TO DON SAHONG THE MEKONG IN THE CLAWS OF DEATH
 41. TRÊN BÀN CỜ MEKONG NHỮNG CON ĐẬP THUỶ ĐIỆN VÀ TỴ NẠN MÔI SINH
 42. ĐẬP THUỶ ĐIỆN DON SAHONG IN ĐẬM DẤU TAY TRUNG QUỐC
 43. THE DON SAHONG DAM UNMISTAKABLE FINGERPRINTS FROM CHINA
 44. NĂM NAY 2015 KHÔNG CÓ MÙA NƯỚC NỔI
 45. THIS YEAR 2015 THE HIGH WATER SEASON DID NOT COME
 46. THOI THÓP TRÁI TIM BIỂN HỒ MIỀN TÂY ĐAU THẮT NGỰC
 47. THE TONLE SAP LAKE WITH LOW PERFUSION THE MEKONG DELTA WITH AN EXCRUCIATING CHEST PAIN
 48. An interview with Ngô Thế Vinh Author of “The Nine Dragons Drained Dry – The East Sea in Turmoil”
 49. PAK BENG CON DOMINO THỨ BA TRONG CHUỖI ĐẬP DÒNG CHÍNH MEKONG CỦA LÀO
 50. Phóng Viên KÍNH HOÀ RFA PHỎNG VẤN NGÔ THẾ VINH
 51. KLCM: LẤY MÁU CỦA ĐẤT THÁI LAN CHUYỂN DÒNG LẤY NƯỚC SÔNG MEKONG
 52. KLCM: SUCKING BLOOD FROM EARTH - THAILAND DIVERTS THE MEKONG RIVER AND THREATENS ITS WATER SECURITY
 53. PAK BENG - THE THIRD DOMINO IN THE SERIES OF MAINSTREAM DAMS ON THE LOWER MEKONG IN LAOS
 54. MÙA XUÂN TÂY TẠNG VÀ CÂU CHUYỆN NHỮNG DÒNG SÔNG
 55. TIBETAN SPRINGTIME AND THE TALE OF THE MAJOR RIVERS IN ASIA
 56. NHỮNG NĂM ẢO VỌNG GIÁO SƯ PHẠM HOÀNG HỘ VÀ BỘ SÁCH CÂY CỎ VIỆT NAM
 57. VOA PHỎNG VẤN NHÀ VĂN NGÔ THẾ VINH
 58. Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch 2017
 59. TRUNG QUỐC PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG
 60. PEOPLE REPUBLIC OF CHINA WRECKING THE ECO-SYSTEM SCOURING THE OCEAN FLOORS
 61. MỘT VÒNG ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG MỘT NƯỚC LÀO ĐANG HÁN HOÁ
 62. TRANG SỬ THEO THỰC ĐƠN KHMER ĐỎ VÀ MẠCH SỐNG TRUNG QUỐC
 63. <font size="-1">NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2017 VỚI CHỦ ĐỀ NƯỚC THẢI</font> <br><br> ĐI THĂM KHU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG BỔ SUNG TẦNG NƯỚC NGẦM TẠI QUẬN CAM
 64. NHỮNG NGÀY CHÂU THỔ TRỞ LẠI THĂM ĐỒNG THÁP
 65. TỪ ĐIỆN GIÓ BẠC LIÊU, TỚI HAI KHU NHÀ MÁY ĐIỆN THAN SÓC TRĂNG VÀ TRÀ VINH *
 66. BA TRĂM NĂM ĐBSCL ĐẾN VỚI CON KÊNH VĨNH TẾ
 67. CỐNG ĐẬP CHẶN MẶN GÂY RỐI LOẠN HỆ SINH THÁI VÀ NHỮNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
 68. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TỰ HUỶ HOẠI 1975 - 2018
 69. NÓI KHÔNG VỚI DỰ ÁN CÁI LỚN – CÁI BÉ ĐI TÌM CÁC GIẢI PHÁP PHI CÔNG TRÌNH CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 70. VIỆT NAM THẤT THỦ CHIẾN LƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN SÔNG MEKONG
 71. VIETNAM IS SUFFERING A STRATEGIC SETBACK AT THE MEKONG RIVER BATTLEFRONT
 72. MỘT JIM WEBB KHÁC TRÊN LƯU VỰC SÔNG MEKONG
 73. VỚI DỰ ÁN LUANG PRABANG TỪ 2007 VIỆT NAM ĐÃ QUY HÀNG CHIẾN LƯỢC THỦY ĐIỆN CỦA LÀO
 74. LÀO ‘LẤN TỚI’ VỚI THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG VÀ ỨNG PHÓ CHO VIỆT NAM
 75. THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG TRÊN VÙNG ĐỘNG ĐẤT BẮC LÀO VÀ THẢM HỌA VỠ ĐẬP DÂY CHUYỀN
 76. LAOS’ “ENCROACHMENT” THE LUANG PRABANG DAM PROJECT – A CHALLENGE TO VIETNAM
 77. Thư gửi 92 Đại Biểu Quốc Hội 13 tỉnh Miền Tây<br/> THUỶ ĐIỆN LUANG PRABANG THÊM MỘT THẢM HOẠ MÔI SINH CHO ĐBSCL VIỆT NAM VÀ LƯU VỰC
 78. Letter addressed to the 92 Deputies representing the 13 provinces of the Mekong Delta in the National Assembly <br/> LUANG PRABANG HYDROELECTRIC DAM ANOTHER ECOLOGICAL DISASTER TO ITS BASIN AND THE MEKONG DELTA IN VIETNAM
 79. THE LUANG PRABANG HYDRO-DAM ON AN EARTHQUAKE ZONE IN NORTHERN LAOS AND THE RISK OF A SERIES OF DAM BREAKDOWNS
 80. TỪ MỘT ĐBSCL ĐANG NGẬP MẶN ĐI THĂM NHÀ MÁY KHỬ MẶN CARLSBAD LỚN NHẤT NƯỚC MỸ
 81. FROM A MEKONG DELTA THREATENED BY SALINIZATION TO THE CARLSBAD DESALINATION PLANT – THE LARGEST OF ITS KIND IN THE UNITED STATES
 82. HƯỚNG TỚI NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2020 VỚI CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU <BR/> MỘT ĐBSCL Ô NHIỄM GIỮA MÙA HẠN MẶN
 83. THE WORLD WATER DAY 2020 A MEKONG DELTA MIRED IN POLLUTION AND RAVAGED BY DROUGHT
 84. VŨ KHÍ GIẢI CỨU MEKONG: CHẤT XÁM VÀ TIẾNG NÓI
 85. PRESCRIPTION FOR THE RESCUE OF THE MEKONG: GRAY MATTER WITH A VOICE
 86. ĐBSCL 2020 CÁNH ĐỒNG CHẾT VÀ 45 NĂM ẢO VỌNG TRÍ THỨC
 87. MEKONG DELTA 2020 – THE DYING FIELD AND 45 YEARS OF DISILLUSIONMENT IN THE LIVES OF TWO INTELLECTUALS
 88. A SOJOURN IN THE DELTA <br/> A RETURN TO ĐỒNG THÁP
 89. THREE HUNDRED YEARS – THE MEKONG DELTA AN ENCOUNTER WITH THE VĨNH TẾ CANAL
 90. DOWN THE HẬU RIVER TO THE TRẦN ĐỀ ESTUARY MEKONG DELTA AND THE SELF-DESTRUCTIVE DEVELOPMENT 1975 - 2020
 91. A VISIT TO THE WINDFARM IN BẠC LIÊU, AND TWO COMPLEXES OF THERMAL POWER PLANTS IN SÓC TRĂNG AND TRÀ VINH
 92. THE SAME SYSTEMIC BLUNDERS TO THE RESCUE OF THE MEKONG DELTA SAY “NO” TO THE CÁI LỚN – CÁI BÉ PROJECT