BẢN THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA VIỆT NAM
email print

LGT: GreenID là một tổ chức NGO trong nước vừa công bố nghiên cứu sau đây về các kịch bản quy hoạch năng lượng cho VN để khuyến nghị giảm điện than và tăng NLTT. Một nghiên cứu công phu khoa học khác với quy hoạch nghiên cứu của bộ Công thương thiếu sót hay quên hẳn chi phí ngoại biên.

Trung Quốc đã chuyển hướng giảm điện than từ 4 năm rồi. Họ đã phát triển kỹ thuật và xây dựng công nghệ NLTT tạo ra việc làm cho dân, xoá dần ô nhiễm, nâng cao tuổi thọ và chiếm lĩnh cả thị trường thế giới khiến HK thua cuộc phải đối phó bằng thuế. 

http://www.businessinsider.com/china-solar-renewable-energy-panda-farm-2018-6

Quy hoạch VIII của VN sẽ không thể cho điện than chiếm tỉ trọng cao như VII sẽ giúp chuyển hướng thuận lợi hơn cho NLTT. Nhưng ngày nào thuế BVMT còn né điện than và biệt đãi nó, thì chi phí BVMT ngoại biên này là do dân gánh chịu cho than từ thuế xăng. 

Chi phí này vô hình và không phải dùng riêng cho việc BVMT nên phương pháp tính LCOE không tính đến nó. Do đó đi đôi với tăng NLTT phải trả lại dân thuế BVMT bằng cách giảm thuế BVMT cho xăng và tăng cho than.

Click here to read

Views: 581

fb tw in fb