Tuyển Tập NHỮNG BÀI VIẾT của GIÁO SƯ THÁI CÔNG TỤNG

LGT: Đây là chương 1, trong sách của GS Thái Công Tụng. Ông là nhà môi sinh học đã đi khắp thế giới và suy gẫm cả đời kết luận nguyên nhân tiềm ẩn từ hệ thống như sau:

“Môi trường sống của nước ta bị nhiều chấn thương quan trọng do nhiều nguyên nhân: cơ chế pháp lý còn lỏng lẻo nên mới có lâm tặc, sa tặc, thạch tặc; dân đông nên diện tích đất nông nghiệp càng ngày càng giảm.”

Click here to read

Views: 1068

fb tw in fb