Giới thiệu sách, tài liệu nghiên cứu quí giá vừa được xuất bản vào năm 2017, “Sustainable Delopment Principles in the Decisions of International Courts & Tribunals: 1992 – 2012”
email print

LỜI TỰA (của cựu Thẩm phán và Phó Chủ tịch của Toà án Công lý Quốc tế, Thẩm phán C.G. Weeramantry)

Sau gần 7 thập kỷ sử dụng thời gian học và quan sát luật – như một sinh viên luật, thực hành luật sư, thẩm phán trong nước, giáo sư luật và thẩm phán quốc tế – tôi đã may mắn thấy luật được vận hành trong nhiều lĩnh vực. Tất cả những điều này đã cho tôi cơ hội thấy luật pháp ở mọi cấp độ, từ hội đồng thôn bản tới tòa án Công lý Quốc tế, từ các trung tâm quyền lực của thế giới giàu có tới đáy nghèo đói ở thế giới nghèo nàn, từ sự chấn động và giấy tờ của một luật sư trẻ xử lý bản tóm tắt, tới thẩm quyền và tính dứt khoát của một thẩm phán của tòa án tối cao, và từ chế độ mù quáng luật phân biệt đối xử tới tầm nhìn rộng mở của một xã hội tự do và cởi mở. Vì thế tôi đã thấy luật pháp trong công việc trong mọi hình thức và diễn đàn. Những thành quả của luật pháp qua nhiều thế kỷ là một trong những đóng góp lớn nhất cho nền văn minh hiện đại. Người ta có thể ghi nhận với niềm tự hào về sự đóng góp của luật pháp như là trật tự thế giới, chẳng hạn như việc phát triển các nguyên tắc về bình đẳng và tự do, kiềm chế chế độ cai trị và quy định độc đoán, và sự đơm hoa của nhân quyền, các khái niệm và thủ tục. 

Tuy nhiên, sự tập trung vào chữ luật pháp hoạt động như một công cụ của sự áp bức bởi thế giới phát triển đối với thế giới đang phát triển, bởi vì chữ luật được trích dẫn như sự biện minh. Nếu không có sự từ chối thái độ này, thế giới hòa bình mà chúng ta tìm kiếm sẽ là không thể, vì công lý nằm ở trung tâm của hòa bình, cũng giống như công lý nằm ở trung tâm của chính phủ. Tất cả các hệ thống pháp luật được cấu trúc để chúng chỉ bảo vệ quyền của những người đang sống, ở đây và bây giờ. Điều này hoàn toàn trái ngược với khái niệm về công lý, cái áp dụng không chỉ cho chúng ta và con cái của chúng ta, mà còn nên tính tới cả các thế hệ tương lai. Nó ngược lại với khái niệm công lý mà các quyền của các thế hệ tương lai bị đánh cắp mà không có sự nhận thức ít nhất là về nhiệm vụ của luật sư và hệ thống luật pháp để bảo vệ chúng.

Tôi nhớ đi bộ qua một khu rừng ở Melbourne với hai trong số những đứa cháu gái của tôi khi chúng tôi tìm thấy phần còn lại của một cái cây đẹp đã bị chặt bởi một người đốn gỗ. Các cành cây với những lá và hoa rất đáng yêu nằm ngang trên đường của chúng tôi. Một trong số các cháu quan sát thấy: “giá mà cây này có thể nói được, thật đáng buồn nó đã cầu xin người đốn gỗ đừng làm đau nó”. Một nhận xét như vậy mở ra cả con đường suy nghĩ mà người ta có thể suy ngẫm.

Ngày nay, với quy mô lớn, các nguồn tài nguyên của trái đất đang cạn kiệt và môi trường đang bị ô nhiễm cho hàng ngàn thế hệ tới. Thế hệ của chúng ta đang làm ô nhiễm môi trường với với mức độ vô trách nhiệm chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu có loài người. Chúng ta đang làm như vậy với đầy đủ kiến thức về hậu quả của nó và đã đến lúc các chuyên gia pháp lý và hệ thống luật pháp cần hành động để ngăn chặn điều này. Một nghề luật sư được giác ngộ/soi sáng hướng đến những lý tưởng cao đẹp của sự kêu gọi cao quý có tiềm năng và nghĩa vụ làm việc này cho cộng đồng ngày nay. Đó là một niềm tin to lớn. Đây là một bi kịch thời đại của chúng ta rằng niềm tin này không được giải phóng một cách đầy đủ.

Rất vui được cung cấp lời tựa/phần mở đầu cho cuốn sách này, và để giới thiệu nó cho các bạn, như một dự án mà tôi đã tìm thấy niềm vui để truyền cảm hứng và hướng dẫn. Được tổ chức và chỉnh sửa bởi Trung tâm Luật Phát triển Bền vững Quốc tế (CISDL), là cơ quan đầu mối về các hoạt động của tôi kể từ khi nghỉ hưu vì hoạt động để thúc đẩy học bổng và giáo dục luật quốc tế về phát triển bền vững thông qua nghiên cứu và CISDL. CISDL giải quyết một loạt các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, sức khoẻ, thương mại và đầu tư, và đa dạng sinh học, và có một chương trình hành động ấn tượng cho những năm tiếp theo. Trong số các dự án của CISDL là sự chuẩn bị cho cuốn sách này về phát triển bền vững trong các tòa án và phiên tòa quốc tế.

Cuốn sách này, giống như nhiều tác phẩm của tôi trong hai thập kỷ qua, là một lời kêu gọi tới các luật sư, cả hiện tại và tương lai, để đánh thức bản thân họ khỏi sự cách biệt và tầm nhìn phân tử của họ, và gia tăng thành công về vai trò của họ. Họ phải hướng dẫn cộng đồng của họ hướng tới các mẫu hành vi dựa trên các nguyên tắc tinh hoa, đó là nguồn cảm hứng ban đầu cho những người bảo vệ sự khôn ngoan/hiểu biết được tích lũy về cộng đồng của họ. Tất cả những điều đã được nói do đó còn xa với các luật sư áp dụng fortiori/lý lẽ tới các thẩm phán. Trong cuốn sách này, bằng cách khám phá xem các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về phát triển bền vững được phản ánh như thế nào trong lý luận tư pháp tại các tòa án, các phiên tòa và các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế khác, chúng tôi hy vọng giúp đỡ những người tham gia vào luật pháp với nhiệm vụ trọng yếu này.

C. G. Weeramantry
Colombo, Sri Lanka
2016

 

TIỂU SỬ SƠ LƯỢC:

Thẩm phán C.G. Weeramantry là cựu Thẩm phán và Phó Chủ tịch của Toà án Công lý Quốc tế. Là một luật sư, nhà giáo dục pháp luật, thẩm phán trong nước, thẩm phán quốc tế, và tác giả, ông đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau thiết yếu cho hòa bình, hiểu biết liên văn hoá và giáo dục, đã viết hơn 20 cuốn sách và giảng dạy rộng rãi về các chủ đề này ở hơn 40 quốc gia. Ông đã được nhận giải thưởng Giáo dục Hòa bình UNESCO năm 2006 để ghi nhận cam kết này và những cam kết cụ thể trong việc ủng hộ khái niệm và văn hoá về hòa bình thông qua sự nghiệp của ông.
(Le Thuy dịch sang tiếng Việt, từ bản gốc) 

FOREWORD (by H.E. Judge C. G. Weeranmantry; retrieved from “Sustainable Delopment Principles in the Decisions of International Courts & Tribunals: 1992 – 2012) :

After nearly seven decades spent in learning and observing the law – as law student, practising lawyer, domestic judge, law professore and international judge – it has been my good fortune to see the law in operation in a variety of settings.  All of this awarenetss has given me the opportunities of seeing the law at every level, from the village council to the International Court of Justice, from the power centres of the rich world to the depths of poverty in the poor world, fro mthe tremors and papitations of a young lawyer handling his first brief, to the authority and definitiveness of a superior court judge and from the legally blind regime of apartheid to the breadth of vision of a free and open society.  I have thus seen the law at work in all its forms and forums.  The achievements of the law over the centuries have been one of the greatest contributions to modern civilization.  One notes with pride the contributions of the law towards as just world order, such as the development of the principles of equality and freedom, the curbing of tyrannical and arbitrary rule and the flowering of human rights, concepts and procedures.

However, the concentration on the letter of the law operates as instrument of oppression to the developing world by the developed world, because the letter of the law is cited in justification.  Without a rejection of the this attitude, the peaceful world we seek would be impossible, for justice lies at the very heart of peace, just as justice lies at the very heart of government.  All legal systems are so structured that they only protect the rights of those who are alive, here and now.  This is in total contrast to the concept of justice, which applies not only to us and our children, but should take account of future generations as well.  It is contrary to the notion of justice that the rights of future generations should be plundered without some awarenetss at least of the duty of lawyers and legal systems to protect them.

I remember taking a walk through a wooded area in Melbourne with two of my granddaughters when we found the remains of a beautiful tree that had been felled by a woodcutter.  The branches with their lovely leaves and flowers were lying across our path.  One of them observed “if only this tree could talk, how sadly it would have pleaded with the woodcutter not to hurt it.”  Such a remark opens up whole avenues of thought one could ponder on.

Today, on massive scale, the earth’s resources are being depleted and the environment is being polluted for thousands of generations yet to come.  Our generation is polluting the environment with a degree of irresponsibility never shown by any generation since the human race began.  We are doing so with full knowledge of the consequences and it is time legal professionals and legal systems moved into action to prevent this.  An enlightened legal profession geared to the high ideals of a noble calling has the potential and the obligation to render this service to the community today.  This is an enormous trust.  It tis a tragedy of our time that this trust is not being adequately discharged.

It is a pleasure to provide the foreword to this volume, and to commend it to you, as a project that I have found it a delight to inspire and to guide.  Convened and edited by the Centre for International Sustainable Development Law (CISDL), which has been a focal point of my activities since retirement given its activity to advance scholarship and education in international law on sustainable development through research and CISDL.  The CISDL addresses a range of sustainable development goals, including poverty eradication, climate change, health, trade and investment, and biodiversity, and has an impressive programme of action worked out for the succeeding years.  Among CISDL’s projects is the preparation of this book on sustainable development in international courts and tribunals. 

The volume, like much of my work over the last two decades, is a call to lawyers, both present and future, to shake themselves out of their insularity and their molecular vision and rise triumphant towards their time-honoured role.  They must lead their communities towards patterns of conduct based upon the quintessential principles which were the original inspiration of that learned body of persons who were custodians of the accumulated wisdom of their communities.  All that has been said thus far about lawyers applies a fortiori to the judges.  In this volume, by exploring how the principles of international law on sustainable development are being reflected in judicial reasoning in various courts, tribunals and other international dispute settlement mechanisms, we hope to assist those engaged in the law with this momentous task.

C. G. Weeramantry
Colombo, Sri Lanka
2016

Views: 963

fb tw in fb