BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU CẤP QUỐC GIA LẦN THỨ TƯ 2018, Hoa Kỳ (US Fourth National Climate Assessment 2018)
email print

Biên dịch: Phương Anh, Phan Trần (GPMT, Giải Pháp Vì Môi Trường)

Các kết quả tóm tắt

Những kết quả tóm tắt này là sự tổng hợp bao quát các tài liệu trong các báo cáo cơ sở. Các kết quả này bao gồm các thông điệp chính và dẫn chứng từ 16 chương đề tài cấp quốc gia, 10 chương cấp khu vực và 2 chương tập trung vào các chiến lược ứng phó trong xã hội (giảm thiểu và thích ứng). Nếu không có ghi chú khác, các tuyên bố định tính liên quan đến những giả thiết trong tương lai nằm trong Kết quả Tóm tắt này được áp dụng rộng rãi trên phạm vi và các mức độ khác nhau của biến đổi khí hậu trong tương lai cũng như các tác động liên quan được đề cập trong báo cáo này.

1. Các cộng đồng

Biến đổi khí hậu gây ra những rủi ro và làm trầm trọng thêm những tổn thương hiện có cho các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, đưa ra các thách thức ngày càng lớn đối với sức khỏe và an toàn cho con người cũng như đối với chất lượng cuộc sống và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Những tác động của biến đổi khí hậu đang được cảm nhận rõ ở các cộng đồng trên khắp đất nước. Các sự kiện thời tiết và khí hậu cực đoan xảy ra dữ dội với tần suất thường xuyên hơn, cũng như thay đổi trong điều kiện khí hậu trung bình, dự kiến ​​sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng, các hệ sinh thái và hệ thống xã hội mà mang lại những lợi ích thiết yếu cho cộng đồng. Biến đổi khí hậu trong tương lai được dự kiến sẽ làm ​​gián đoạn hơn nữa trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, làm trầm trọng thêm những thách thức hiện tại cho sự thịnh vượng do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và suy thoái, hệ sinh thái chịu áp lực và bất bình đẳng trong kinh tế. Những tác động trong một vùng cũng như giữa các vùng  sẽ không phân bố đồng đều.

Những người thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm những nhóm có thu nhập thấp và nhóm cận biên, có năng lực thấp trong việc chuẩn bị và ứng phó trước những ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, và dự kiến sẽ chịu tác động lớn hơn. Việc sắp xếp sự ưu tiên trong những hành động thích ứng hướng tới nhóm dân số dễ tổn thương nhất sẽ góp phần xây dựng một tương lai công bằng hơn trọng cộng đồng và giữa các cộng đồng. Hành động toàn cầu nhằm cắt giảm đáng kể khí thải nhà kính có thể làm giảm đáng kể những rủi ro liên quan đến khí hậu và tăng cơ hội cho nhóm dân số này về lâu dài.

2. Kinh tế

Biến đổi khí hậu được dự đoán ​​sẽ gây ra những thiệt hại ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của nước Mỹ cũng như cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong kỷ nguyên này, nếu chúng ta tiếp tục không có những nỗ lực thích ứng  đáng kể và lâu dài trên quy mô khu vực cũng như toàn cầu.

Trong trường hợp chúng ta không có những hành động đáng kể về giảm thiểu tác động toàn cầu nỗ lực thích ứng cấp khu vực v thì nhiệt độ tăng, mực nước biển tăng, cũng như sự thay đổi các sự kiện thời tiết cực đoan dự kiến sẽ ngày càng làm giá đoạn và phá hủy các cơ sở hạ tầng và tài sản thiết yếu, năng suất lao động, và sức sống trong cộng đồng của chúng ta. Các nền kinh tế và ngành công nghiệp phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và điều kiện khí hậu thuận lợi, như nông nghiệp, du lịch và thủy sản là những ngành dễ bị tổn thương trước các tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng được dự kiến ​​sẽ làm giảm hiệu suất sản xuất điện trong khi nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng ngày càng tăng, từ đó dẫn đến chi phí điện cao hơn. Tác động của biến đổi khí hậu bên ngoài lãnh của chúng ta dự kiến sẽ ngày càng ảnh hưởng đến thương mại và nền kinh tế của chúng ta, bao gồm giá xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp Hoa Kỳ có vận hành và chuỗi cung ứng ở nước ngoài.Một số mặt của nền kinh tế chúng ta có thể gọi là có những cải thiện trong bối cảnh thế giới ấm hơn một chút. Tuy nhiên, sự nóng lên liên tục được dự báo sẽ xảy ra mà không hề có sự giảm  thải đáng kể và lâu dài của khí nhà kính toàn cầu được dự kiến ​​sẽ gây thiệt hại ròng đáng kể cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong suốt thế kỷ này, đặc biệt là nếu vẫn không tăng cường các nỗ lực thích ứng. Với sự tăng liên tục của khí thải ở mức lịch sử, thiệt hại hàng năm trong một số lĩnh vực kinh tế được dự đoán sẽ chạm mứt ram ram tỷ đô la vào cuối thế kỷ - nhiều hơn so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện tại của nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

3. Các tác động qua lại

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các hệ thống tự nhiên, hạ tầng và xã hội mà chúng ta dựa vào, theo từng hệ thống riêng lẻ và cả thông qua các mối liên kết giữaa chúng với nhau. Các hệ thống liên kết với nhau này ngày càng dễ bị tổn thương trước các tác động xếp tầng, đe dọa các dịch vụ thiết yếu trong và ngoài quốc gia.

Biến đổi khí hậu gia tăng rủi ro đối với các hệ thống liên quan với nhau vốn đã có sẵn nhiều áp lực như là cơ sở hạ tầng cũ kỹ và xuống cấp, việc thay đổi mục đích sử dụng đất và gia tăng dân số. Các tác động liên quan đến thời tiết và khí hậu khắc nghiệt có thể dẫn đến những gia tăng rủi ro hoặc thất bại trong trong các hệ thống thiết yếu, bao gồm  tài nguyên nước, sản xuất và phân phối thực phẩm, năng lượng và giao thông, y tế công cộng, thương mại quốc tế và an ninh quốc gia. Toàn bộ phạm vi của rủi ro biến đổi khí hậu đối với các hệ thống liên kết lẫn nhau, phần nhiều trong số đó vượt qua các ranh giới khu vực và quốc gia, thì thường lớn hơn nhiều so với tổng số rủi ro đối với từng khu vực riêng lẻ. Hậu quả từ việc không lường trước các tác động qua lại có thể dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội trong việc kiểm soát biến đổi khí hậu một cách hiệu quả, cũng như đưa đến các phản ứng về quản lý mà làm tăng thêm rủi ro cho các ngành và khu vực khác. Lập kế hoạch chung với các bên liên quan giữa các ngành, khu vực và các cấp thẩm quyền có thể giúp xác định trước những rủi ro nghiêm trọng có thể phát sinh từ sự tương tác giữa các hệ thống.

4. Hành động nhằm giảm thiểu những rủi ro

Các cộng đồng, chính phủ và doanh nghiệp đang nỗ lực để giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan đến biến đổi khí hậu bằng cách giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các chiến lược thích ứng. Mặc dù những nỗ lực giảm thiểu và thích ứng đã được mở rộng đáng kể trong suốt bốn năm qua, nhưng chúng vẫn chưa đạt được mức độ cần thiết để tránh những thiệt hại lớn cho nền kinh tế, môi trường và sức khỏe con người trong những thập kỷ tới.

Các rủi ro trong tương lai từ biến đổi khí hậu phụ thuộc chủ yếu vào các quyết định được đưa ra trong thời điểm hiện tại. Việc tích hợp các rủi ro của biến đổi khí hậu vào quá trình đưa ra quyết định và triển khai các hoạt động thích ứng đã tăng đáng kể từ sau Báo cáo Đánh giá Khí hậu Quốc gia lần thứ ba năm 2014, bao gồm các lĩnh vực báo cáo rủi ro tài chính, lập kế hoạch đầu tư nguồn vốn, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, kế hoạch quân sự và quản lý rủi ro thiên tai. Những thay đổi trong ngành năng lượng, bao gồm việc thay thế than đá bằng khí tự nhiên và tăng cường triển khai sử dụng năng lượng tái tạo, cùng với những hành động trong chính sách cấp quốc gia, khu vực, tiểu bang và địa phương đang giảm phát thải khí nhà kính ở Hoa Kỳ. Mặc dù các biện pháp thích ứng và giảm thiểu này có thể giúp giảm thiệt hại trong một số lĩnh vực, nhưng đánh giá này cho thấy việc giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu kịp thời và đáng kể hơn, cũng như những nỗ lực thích ứng cấp khu vực là cần thiết để tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất về lâu dài. Những hành động thích ứng và giảm thiểu cũng tạo cơ hội mang đến các lợi ích trực tiếp và cục bộ, như là việc cải thiện chất lượng không khí và nền kinh tế địa phương thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Một số lợi ích khác như là việc khôi phục hệ sinh thái và tăng cường sức khỏe cộng đồng thì có thể khó định lượng hơn.

5. Nước

Chất lượng và lượng nước sẵn dùng cho người dân và hệ sinh thái trên cả nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, làm gia tăng rủi ro và chi phí cho nông nghiệp, sản xuất năng lượng, công nghiệp, giải trí và môi trường.

Nhiệt độ không khí và nước tăng lên cũng như thay đổi trong lượng mưa đang làm gia tăng  hạn hán, gia tăng các trận mưa lớn, giảm lớp băng tuyết và làm giảm chất lượng nước trên bề mặt, với các tác động khác nhau giữa các khu vực. Sự nóng lên trong tương lai sẽ gia tăng áp lực cho nguồn cung cấp nước và ảnh hưởng xấu đến nguồn nước có sẵn ở các vùng của Hoa Kỳ. Những thay đổi về số lượng và thời gian tương đối của tuyết và lượng mưa đang dẫn đến sự chênh lệch giữa nguồn nước khả dụng và nhu cầu ở một số vùng dẫn đến những mối hiểm họa như tương lai của sản xuất thủy điện ở Tây Nam và Tây Bắc. Sự suy giảm nguồn nước ngầm đang làm trầm trọng thêm nguy cơ hạn hán ở nhiều vùng, đặc biệt là các Đại bình nguyên Tây Nam và phía Nam của Hoa Kỳ. Các nguồn cung cấp nước an toàn và đáng tin cậy cho các cộng đồng đảo ở Caribbean thuộc Hoa Kỳ, Hawaii và khu vực thuộc Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi hạn hán, lũ lụt và nhiễm mặn do mực nước biển dâng. Hầu hết các nhà máy điện của Hoa Kỳ đều dựa vào nguồn cung cấp nước ổn định để làm mát và sự vận hành dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về nguồn nước và nhiệt độ tăng. Cơ sở hạ tầng nước cũ kỹ và xuống cấp do những thiết kế chỉ còn phù hợp với những điều kiện môi trường trong quá khứ, dẫn đến các rủi ro khí hậu mà xã hội đang phải đối mặt. Các chiến lược quản lý nước thích hợp với điều kiện khí hậu thay đổi như hiện nay có thể giúp giảm thiểu rủi ro hiện tại và tương lai đối với an ninh nguồn nước, nhưng việc thực hiện các biện pháp này vẫn còn hạn chế.

6. Sức khỏe

Tác động từ biến đổi khí hậu đến thời tiết khắc nghiệt, các sự kiện thời tiết liên quan đến biến đổi khí hậu, chất lượng không khí và bệnh truyền nhiễm qua côn trùng và sâu bệnh, thực phẩm và nước ngày càng đe dọa đến sức khỏe và phúc lợi của người dân Mỹ, đặc biệt là nhóm dân số vốn đã dễ bị tổn thương.

Những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa đang làm gia tăng rủi ro về chất lượng không khí và rủi ro sức khỏe do cháy rừng và ô nhiễm ozone mặt đất. Nhiệt độ không khí và nước tăng và các sự kiện cực đoan dữ dội hơn được dự đoán  ​​sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm các bệnh truyền qua đường nước và thực phẩm, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và nước. Với sự ấm lên liên tục, những ca tử vong liên quan đến sức nóng được dự báo sẽ tăng; ở hầu hết các khu vực, mức tăng ​​tử vong liên quan đến sức nóng sẽ vượt qua mức giảm của các trường hợp tử vong do liên quan đến thời tiết lạnh. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các bệnh dị ứng, bao gồm hen suyễn và sốt hoa cỏ dự kiến ​​sẽ tăng do hậu quả của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu cũng được dự báo sẽ làm thay đổi phạm vi địa lý và sự phân bố của côn trùng và dịch hại mang mầm bệnh, khiến nhiều người tiếp xúc với loài ve mang mầm bệnh Lyme và muỗi truyền vi rút như Zika ở vùng phía tây sông Nile và sốt xuất huyết, với các tác động khác nhau giữa các vùng. Các cộng đồng ở Đông Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động kết hợp từ  các vật trung gian truyền bệnh, sức nóng và lũ lụt lên sức khỏe. Thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện liên quan đến khí hậu dẫn đến hậu quả về sức khỏe tâm thần kéo dài trong các cộng đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt nếu chúng dẫn đến suy thoái sinh kế hoặc di dời cộng đồng. Các nhóm dân số bao gồm người già, trẻ em, cộng đồng thu nhập thấp và một số cộng đồng da màu thường bị ảnh hưởng với tỉ lệ bất cân xứng,và ít có khả năng phục hồi trước các tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu. Các chính sách và chương trình thích ứng và giảm thiểu nhằm giúp các cá nhân, cộng đồng và tiểu bang chuẩn bị cho các rủi ro của khí hậu giúp làm giảm số lượng thương tật, bệnh tật và tử vong do các hệ lụy sức khỏe liên quan đến khí hậu.

7. Người bản địa

Biến đổi khí hậu ngày càng đe dọa sinh kế, kinh tế, sức khỏe và bản sắc văn hóa của các cộng đồng người bản địa bằng cách phá vỡ các hệ thống liên kết xã hội, vật lý và sinh thái.

Nhiều người dân bản địa phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên trong kinh tế, văn hóa và sức khỏe thể chất của họ, và thường đặc biệt bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Các tác động của biến đổi khí hậu đối với nước, đất đai, vùng ven biển và các tài nguyên thiên nhiên khác, cũng như cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan, dự kiến ​​sẽ ngày càng phá vỡ sinh kế và kinh tế của người bản địa, bao gồm nông nghiệp và nông lâm kết hợp, đánh cá, giải trí và du lịch. Các tác động bất lợi đến các hoạt động sinh kế đã được ghi nhận. Khi biến đổi khí hậu tiếp tục, tác động bất lợi đến các loài và tài nguyên có ý nghĩa văn hóa dự kiến ​​sẽ dẫn đến các tác động tiêu cực về sức khỏe thể chất và tinh thần. Trên khắp Hoa Kỳ, các tác động liên quan đến khí hậu đang khiến một số dân tộc bản địa xem xét việc tái định cư cộng đồng như một chiến lược thích ứng, đưa ra những thách thức liên quan đến việc duy trì sự tiếp nối về văn hóa và cộng đồng. Mặc dù các hạn chế về kinh tế, chính trị và cơ sở hạ tầng có thể ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của các cộng đồng này, các mạng lưới chặt chẽ về xã hội và văn hóa tạo ra các cơ hội để xây dựng năng lực cộng đồng và tăng khả năng phục hồi. Nhiều dân tộc bản địa đang thực hiện các bước để thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu được thiết kế xung quanh quyền tự quyết và kiến ​​thức truyền thống, và một số bộ lạc đang theo đuổi các hành động giảm thiểu thông qua phát triển năng lượng tái tạo trên vùng đất của họ.

8. Hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái

Các hệ sinh thái và lợi ích mà chúng cung cấp cho xã hội đang thay đổi do biến đổi khí hậu, và những tác động này được dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Nếu không có sự giảm đáng kể và lâu dài lượng khí thải nhà kính toàn cầu, các tác động biến đổi đối với một số hệ sinh thái sẽ xảy ra; một số rạn san hô và hệ sinh thái băng biển đã bắt đầu trải qua những thay đổi chuyển hóa như vậy.

Nhiều lợi ích được cung cấp bởi hệ sinh thái và môi trường, như không khí và nước sạch, bảo vệ khỏi lũ lụt ven biển, gỗ và sợi, thụ phấn cây trồng, săn bắn và đánh cá, du lịch, bản sắc văn hóa, và nhiều hơn nữa sẽ bị suy thoái do tác động của biến đổi khí hậu. Sự tăng tần suất cháy rừng, những thay đổi về bùng phát dịch bệnh và côn trùng và các yếu tố gây căng thẳng khác dự kiến ​​sẽ làm giảm khả năng của các khu rừng ở Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh tế, giải trí và sinh hoạt. Biến đổi khí hậu đã có những tác động quan sát được đối với đa dạng sinh học, hệ sinh thái và những lợi ích mà chúng mang lại cho xã hội. Những tác động này bao gồm sự di cư của các loài bản địa đến các khu vực mới và sự lây lan của các loài xâm lấn. Những thay đổi như vậy được dự kiến ​​sẽ tiếp tục, và nếu không có sự giảm đáng kể và lâu dài trong phát thải khí nhà kính toàn cầu, thì sự tuyệt chủng và tác động biến đổi đối với một số hệ sinh thái là không thể tránh được về lâu dài. Các khía cạnh có giá trị của di sản khu vực và chất lượng cuộc sống gắn liền với các hệ sinh thái, động vật hoang dã và giải trí ngoài trời sẽ thay đổi theo khí hậu, và do đó, các thế hệ tương lai có thể đón nhận sự trải nghiệm và tương tác với môi trường tự nhiên theo những cách khác với ngày nay. Các chiến lược thích ứng, bao gồm đốt theo quy định để giảm nhiên liệu gây cháy rừng, tạo ra các nơi trú ẩn an toàn cho các loài quan trọng và kiểm soát các loài xâm lấn, đang được thực hiện để giải quyết các tác động mới của biến đổi khí hậu. Trong khi một số hành động phản ứng mục tiêu đang được tiến hành, nhiều tác động, bao gồm tổn thất của các hệ sinh thái rạn san hô và băng biển đặc trưng, chỉ có thể tránh được bằng cách giảm một cách đáng kể lượng khí thải carbon dioxide và các khí nhà kính khác trên toàn cầu.

9. Nông nghiệp

Nhiệt độ tăng cao, hạn hán, cháy rừng trên nông trường và mưa lớn dự kiến ​​sẽ ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất nông nghiệp ở Hoa Kỳ. Sự gia tăng các thách thức ước tính đối với sức khỏe vật nuôi, suy giảm trong năng suất và chất lượng cây trồng, và những thay đổi trong các sự kiện cực đoan trong nước cũng như nước ngoài đe dọa đến sinh kế nông thôn, an ninh lương thực bền vững và ổn định giá cả.

Biến đổi khí hậu đặt ra nhiều thách thức trong việc duy trì và nâng cao năng suất cây trồng, sức khỏe vật nuôi và sức sống kinh tế của các cộng đồng nông thôn. Mặc dù một số khu vực (như Đại bình nguyên phía Bắc) có thể có được các điều kiện thuận lợi cho năng suất cây trồng mở rộng hoặc thay thế trong vài thập kỷ tới, nhưng nhìn chung, sản lượng từ các mùa vụ chính của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm do hậu quả của việc tăng nhiệt độ và những thay đổi có thể xảy ra đối với lượng  nước khả dụng, xói mòn đất, và sự bùng phát dịch bệnh và sâu bệnh. Sự gia tăng nhiệt độ trong mùa sinh trưởng ở Trung Tây được dự đoán là yếu tố góp phần lớn nhất làm giảm năng suất của nông nghiệp Hoa Kỳ. Những sự gia tăng dự kiến trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt dự kiến ​​sẽ dẫn đến những căng thẳng cho vật nuôi, có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn cho người sản xuất. Biến đổi khí hậu cũng được dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự thay đổi quy mô lớn về tính sẵn có và giá cả của nhiều sản phẩm nông nghiệp trên toàn thế giới, với các tác động tương ứng đối với các nhà sản xuất nông nghiệp và nền kinh tế Hoa Kỳ. Những thay đổi này đe dọa đến lợi ích trong tương lai của sản xuất cây trồng hàng hóa và khiến sinh kế nông thôn gặp rủi ro. Nhiều chiến lược thích ứng có sẵn để đối phó với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và thay đổi trong sản xuất nông nghiệp. Chúng bao gồm thay đổi những gì được sản xuất, thay đổi các yếu tố đầu vào được sử dụng cho sản xuất, áp dụng các công nghệ mới và điều chỉnh các chiến lược quản lý. Tuy nhiên, các chiến lược này vẫn có những hạn chế dưới các  tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và sẽ cần sự đầu tư đầy đủ ngắn hạn và dài hạn trong việc thay đổi các thực hành.

10. Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng cũ kỹ và suy thoái của đất nước chúng ta bị áp lực hơn nữa bởi sự gia tăng các sự kiện mưa lớn, lũ lụt ven biển, nắng nóng, cháy rừng và các sự kiện cực đoan khác, cũng như những thay đổi trong lượng mưa và nhiệt độ trung bình. Nếu không thích ứng, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục làm suy giảm hiệu suất cơ sở hạ tầng trong phần còn lại của thế kỷ, với khả năng các ảnh hưởng xếp tầng đe dọa nền kinh tế, an ninh quốc gia, dịch vụ thiết yếu và sức khỏe của chúng ta.

Biến đổi khí hậu và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt dự kiến ​​sẽ ngày càng phá vỡ hệ thống năng lượng và vận chuyển quốc gia của chúng ta, đe dọa mất điện thường xuyên và kéo dài hơn, thiếu nhiên liệu và gián đoạn dịch vụ, với các tác động xếp tầng lên các lĩnh vực quan trọng khác. Cơ sở hạ tầng hiện được thiết kế cho các điều kiện khí hậu lịch sử dễ bị tổn thương hơn với thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu trong tương lai. Sự gia tăng liên tục về tần suất và mức độ ngập lụt do triều cường do mực nước biển dâng đe dọa thị trường bất động sản ven biển trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và cơ sở hạ tầng công cộng, với các tác động xếp tầng đối với nền kinh tế quy mô lớn hơn. Ở Alaska, nhiệt độ tăng và xói mòn đất đang gây thiệt hại cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ven biển mà việc sửa chữa hoặc thay thế sẽ tốn kém , đặc biệt là ở khu vực nông thôn; những tác động này dự kiến ​​sẽ tăng lên nếu không có hành động thích ứng. Sự gia tăng dự kiến về mức độ nghiêm trọng và tần suất của các sự kiện mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng nội địa ở mọi khu vực, bao gồm cả việc tiếp cận đường bộ, khả năng trụ vững của cầu và sự an toàn của các đường ống dẫn. Lũ lụt do mưa lớn, nước dâng do bão và thủy triều dâng cao dự kiến ​​sẽ kết hợp các vấn đề hiện tại với cơ sở hạ tầng cũ kỹ ở Đông Bắc. Nguy cơ hạn hán gia tăng sẽ đe dọa giàn khoan và lọc dầu khí, cũng như sản xuất điện từ các nhà máy điện dựa vào nước mặt để làm mát. Thiết kế cơ sở hạ tầng, quy hoạch, các biện pháp và tiêu chuẩn vận hành trước thời đại có thể giảm thiểu các nguy cơ và tính dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng trong khi cung cấp thêm lợi ích ngắn hạn, bao gồm giảm phát thải khí nhà kính.

11. Đại dương & bờ biển

Các cộng đồng và các hệ sinh thái ven biển ngày càng bị đe dọa bởi tác động của biến đổi khí hậu. Nếu không giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính toàn cầu và các biện pháp thích ứng cấp khu vực, nhiều khu vực ven biển sẽ bị biến đổi vào cuối thế kỷ này, với các tác động ảnh hưởng đến các khu vực và các ngành khác. Ngay cả trong tương lai với lượng khí thải nhà kính thấp hơn, nhiều cộng đồng dự kiến ​​sẽ chịu tác động tài chính khi ngập lụt do triều cường thường xuyên  dẫn đến chi phí cao hơn và giá trị tài sản thấp hơn.

Nhiệt độ nước tăng, axit hóa đại dương, băng tan ở biển Bắc cực, nước biển dâng, ngập lụt do triều cường, xói lở bờ biển, nước dâng do bão cao hơn và các sự kiện mưa lớn hơn đe dọa các đại dương và bờ biển của chúng ta. Những ảnh hưởng này được dự báo sẽ tiếp tục, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật biển và đại dương, làm giảm năng suất của một số ngành nghề cá nhất định và đe dọa các cộng đồng sống dựa vào hệ sinh thái biển về sinh kế và giải trí, với các tác động đặc biệt đến các cộng đồng ngư dân ở Hawaii và các quần đảo liên kết Mỹ Thái Bình Dương, Caribbean của Hoa Kỳ và Vịnh Mexico. Tổn hại lâu dài đến tài sản và cơ sở hạ tầng ven biển do mực nước biển dâng và nước dâng do bão dự kiến ​​sẽ dẫn đến thiệt hại tài chính cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, trong đó bờ biển Đại Tây Dương và Vịnh đối mặt với các rủi ro trên mức trung bình. Tác động lên năng lượng ven biển và cơ sở hạ tầng giao thông do mực nước biển dâng và nước dâng do bão có khả năng nảy sinh các chi phí và trục trặc xếp tầng trên toàn quốc. Ngay cả khi giảm phát thải đáng kể, nhiều các hiệu ứng từ mực nước biển dâng trong thế kỷ này - đặc biệt là tầm giữa thế kỷ - đã bị khóa chặn do phát thải trong quá khứ, và nhiều cộng đồng đã bắt đầu đương đầu với những hậu quả. Các hành động để lập kế hoạch và thích ứng với ngập lụt ven biển thường xuyên hơn, lan rộng và nghiêm trọng hơn, như bảo vệ đường bờ biển và bảo tồn các hệ sinh thái ven biển, sẽ làm giảm tổn thất trực tiếp và các tác động xếp tầng đối với các lĩnh vực và khu vực khác của đất nước. Hơn một nửa thiệt hại đối với tài sản ven biển được ước tính là có thể tránh được thông qua các biện pháp thích ứng kịp thời. Việc giảm đáng kể và lâu dài lượng khí thải nhà kính toàn cầu cũng sẽ giảm đáng kể các rủi ro dự kiến ​​đối với nghề cá và các cộng đồng sống dựa vào chúng.

12. Du lịch và giải trí

Giải trí ngoài trời, kinh tế du lịch và chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào lợi ích do môi trường tự nhiên của chúng ta mang lại, môi trường mà sẽ bị suy thoái do tác động của biến đổi khí hậu theo nhiều cách.

Biến đổi khí hậu gây rủi ro cho các ngành kinh tế theo mùa và ngoài trời trong các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm các tác động đến các ngành kinh tế tập trung vào giải trí dựa trên rạn san hô, giải trí mùa đông và giải trí liên quan tới nước trên đất liền. Lần lượt, điều này ảnh hưởng đến phúc lợi của những người kiếm sống dựa vào các ngành kinh tế này, bao gồm các cộng đồng nông thôn, ven biển và bản địa. Sự gia tăng dự kiến của khói do cháy rừng dự kiến ​​sẽ làm giảm sút các hoạt động giải trí ngoài trời và tầm nhìn xa ở các khu vực hoang dã. Sự suy giảm độ phủ băng tuyết do nhiệt độ mùa đông ấm hơn dự kiến ​​sẽ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp giải trí mùa đông ở Tây Bắc, Đại Bình nguyên phía Bắc và Đông Bắc. Một số loài cá, chim và động vật có vú dự kiến ​​sẽ thay đổi nơi chúng sống do hậu quả của biến đổi khí hậu, điều ngụ ý sự liên quan đến săn bắn, câu cá và các hoạt động liên quan đến động vật hoang dã khác. Những tác động này và các tác động khác liên quan đến khí hậu dự kiến ​​sẽ giảm doanh thu du lịch ở một số nơi, và đối với một số cộng đồng thì mất cả bản sắc của mình. Trong khi một số cơ hội mới có thể xuất hiện từ những thay đổi hệ sinh thái này, bản sắc văn hóa và cơ hội kinh tế và giải trí dựa trên việc sử dụng và tương tác truyền thống với các loài hoặc tài nguyên thiên nhiên ở nhiều khu vực có nguy cơ bị tổn hại. Các chiến lược quản lý chủ động hơn như sử dụng nhiệt độ dòng chảy dự kiến ​​để đặt ưu tiên cho bảo tồn cá, có thể giúp giảm sự gián đoạn đối với các nền kinh tế du lịch và giải trí.

Nguồn: US Fourth National Climate Assessment 2018, https://www.globalchange.gov/nca4

Views: 789

fb tw in fb