Renewable Infrastructure Investment Handbook: A Guide for Institutional Investors
email print

LGT: Trang mạng GREENID đã tóm lược tài liệu sau đây như sau: Tương lai của năng lượng tái tạo sẽ không còn xa khi việc lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời rẻ hơn đầu tư tương đương vào than, khí đốt tự nhiên hay những sự lựa chọn khác. Nếu bạn hỏi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thì ngày đó đang đến gần rồi. Theo WEF báo cáo vào tháng 12, năng lượng mặt trời và gió hiện tại đang ngang hoặc rẻ hơn giá thành của nhiên liệu hóa thạch tại hơn 30 quốc gia. Giá thành của năng lượng gió và mặt trời tiếp tục giảm mạnh, 2/3 quốc gia trên thế giới sẽ đạt đến ngưỡng “mạng lưới ngang giá” trong vòng vài năm nữa, ngay cả khi không có trợ cấp. Viet Ecology Foundation cho rằng năng lượng xanh đã là giải pháp năng lượng sẻ và sạch cho Việt Nam.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Renewable_Infrastructure_Investment_Handbook.pdf

Views: 342

fb tw in fb