Lo ngại nhà máy giấy Lee & Man "bức tử sông Hậu"
email print

LGT: Xin trân trọng giới thiệu phóng sự này trên diễn đàn.

Phóng viên Thanh Vân đã tìm hiểu rất thấu đáo về các tác động có thể có từ nhà máy giấy "khủng" bên bờ sông Hậu, đặt những câu hỏi cho dân chúng bày tỏ quan tâm, cho chuyên gia khoa học giải thích. Phóng sự này đã mang ra ánh sáng công luận những sai lầm thiếu sót trong việc thực hiện, nghi vấn về kỹ thuật, khả thi về kinh tế và rõ nhất là sự yếu kém của guồng máy và trình độ quản lý và mâu thuẫn lợi ích ngay trong quy trình. 

Các bạn đọc, hãy góp tay giúp phổ biến phóng sự này cho 18 triệu dân xem biết để họ hiểu nguy cơ họ sắp gánh chịu và không  im lặng đứng nhìn mà cùng đòi nhà máy này và chính quyền hành động bảo vệ sông Hậu và kế sinh nhai của họ. Các bạn không làm thì ai làm? Không làm bây giờ thì bao giờ?

Views: 1053

fb tw in fb